Meertaligheid

Wat zijn de voordelen en nadelen van meertalig opvoeden?


De voordelen van meertalig opvoeden liggen vooral in het feit dat een kind van jongs af aan meer talen aanleert, waardoor hij de talen ook vloeiend kan gaan spreken. Bovendien gaan kinderen over het algemeen de talen spreken die er in de familie worden gesproken. Een kind is daardoor in staat om contact met families uit verschillende landen te houden en hij kan daardoor ook beter begrijpen wat de cultuur die met de taal verbonden is betekent. Hij kan de liedjes begrijpen, de verhalen snappen, hij kan films bekijken etc. De nadelen van het meertalig opvoeden liggen vaak in de manier waarop de taal verworven wordt. Als je het goed wil doen zal het kind de talen heel gestructureerd aangeboden moeten krijgen. Bijvoorbeeld: als de ouders verschillende talen spreken, dan praat ieder in zijn eigen moedertaal tegen het kind. Het kind leert de talen dan allebei goed aan omdat ze worden aangeboden door personen die de taal vloeiend beheersen. Wat ook gebeurt is dat de ouders thuis een taal praten, maar dat het kind buiten en op school een tweede taal krijgt aangeboden. In dat geval leert het kind meestal de eerste taal automatisch vloeiend aan omdat die door de ouders wordt gesproken. De tweede taal wordt door kinderen meestal ook snel aangeleerd als ze in aanraking komen met vriendjes op straat en met de taal op school. Het is echter wel moeilijker voor kinderen wanneer de ouders de tweede taal niet spreken. Want dan moet hij alles echt zelf gaan aanleren.

Wat er met meertalig opvoeden vaak gebeurt is dat een kind een aantal jaren wat achter lijkt te lopen in taalontwikkeling. Dat komt doordat het kind het aantal woorden dat hij kent moet verdelen over twee talen. In totaal kent hij evenveel woorden als andere kinderen, maar per taal zijn het er minder. Dit is gelukkig een tijdelijke zaak. Na een paar jaar heeft een kind die achterstand weer ingehaald en dan is hij werkelijk meertalig. Echter… een taal moet wel aangeboden blijven worden, levend gehouden worden. Wat je vaak ziet is dat de taal die het minst wordt gesproken ook weer snel wordt vergeten. En dat is wel erg jammer van alle inspanningen.

Voor meer informatie kun je het artikel bestellen over "Tweetalig opvoeden".

Televisie

Mijn zoontje van 4 maanden vind het leuk om telkens naar de televisie te kijken. Ook al draai ik hem om, hij blijft het steeds proberen. Is het slecht voor de oogjes van mijn kindje als hij naar de televisie kijkt?


Een baby van 4 maanden wordt vaak door de prikkels die uit de televisie komen naar het beeldscherm 'toegezogen'. Dat is geen kwestie van 'leuk vinden'. Dat heeft meer te maken met het niet anders kunnen dan kijken naar al die wisselende beelden. Wat dat betreft is een baby niet de enige die door het beeldscherm wordt aangetrokken. Probeer maar eens een goed gesprek te voeren wanneer de televisie aanstaat. Je merkt vaak dat het gesprek langzaam verstomt en dat iedereen toch gaat zitten kijken naar wat er op het scherm gebeurt. De combinatie van de beelden en het geluid zorgt ervoor dat de belangrijkste zintuigen waarmee je informatie opvangt (oren en ogen) onwillekeurig worden gebruikt. Je baby kan zich dus gewoon niet aan de televisie onttrekken als deze aanstaat. Ook al zet je hem achterstevoren, dan ziet hij de beelden niet, maar hij hoort ze nog steeds. En dus wil hij er toch weer naartoe kijken. Of het slecht is voor zijn oogjes zou ik niet goed kunnen zeggen. Maar het is niet goed voor een baby als je hem veel voor de televisie zet omdat hij al die informatie nog niet kan verwerken. De beelden flitsen erg en de geluiden zijn vaak hard en indrukwekkend. Dat is voor een baby gewoon veel te veel en te druk. De indrukken die hij krijgt kun je wel een beetje vergelijken met een kermis: flitsende lampen, veel herrie, praten door een microfoon van verschillende kanten, zwaaiende apparaten, veel mensen… het is voor eventjes wel leuk, maar niet langdurig. Wat dat betreft zou ik je dan ook willen aanraden om je baby echt helemaal bij de televisie weg te houden. Wil je niet dat hij de beelden ziet, zet hem dan niet alleen achterstevoren maar zet ook het geluid uit. En liever nog, zet de televisie helemaal uit als je baby in de kamer is. Op die manier krijgt hij de rust die hij nodig heeft.

Zwaaien

Wanneer gaan baby's gemiddeld terugzwaaien?


De meeste baby's beginnen rond of na het 1e jaar met zwaaien en terugzwaaien. Overigens zie je dan ook andere gebaren die kinderen gaan nadoen, zoals 'haren kammen', 'gezichtje wassen', in de handjes klappen, of de handjes uitspreiden in een gebaar van 'het is op'.