Groter bed?

Mijn dochter van 22 maanden wil niet meer in haar ledikantje slapen. Kan het zijn dat ze die al ontgroeid is en in een ‘groot’ bed wil? En kan ze daar dan al in?


Kinderen van 22 maanden zitten midden in de peutertijd. Dat ze in een groot bed wil zou wat dat betreft heel goed kunnen. Peuters proberen steeds weer nieuwe dingen uit, willen meer en meer, en de kans bestaat dat jouw dochtertje besloten heeft dat haar bedje voortaan niet leuk genoeg meer is. Wat daar de directe aanleiding voor is schrijf je niet. Maar het komt bijvoorbeeld voor dat kinderen zien dat hun oudere broer of zus ook een groot bed heeft en dat dan ook willen. Of ze willen gewoon niet meer in hun bedje slapen omdat ze in de ‘nee’ periode zijn. En dan lijkt het of ze eigenlijk een ander bed willen, terwijl dat niet het geval hoeft te zijn. Kinderen die ‘nee’ roepen, zeggen soms nee tegen de leukste of belangrijkste dingen. Of ze echt zo tevreden zou zijn wanneer je het ledikantje werkelijk weghaalt en vervangt door een groot bed is dan ook de vraag. De kans is groter dat ze aan het uitproberen is hoever ze met jou kan gaan. Ze is nieuwsgierig of ze haar zin kan doordrijven. Want dat is belangrijk voor een peuter. Ze willen erg veel, en willen graag dat jij alles doet wat ze zeggen. Als dit geldt voor je peuter, dan is het belangrijk om haar juist veiligheid en vaste regels te bieden. Laat haar rustig ‘nee’ roepen tegen haar bedje en zeg: ‘Ik wil ook wel eens iets niet. Maar dit is je bed en blijft je bed.’ Met een houding van ‘klaar uit’. Ze zag dan uiteraard boos zijn en zich verzetten, maar het belangrijkste daarbij is dat je haar de kans geeft kwaad te zijn, maar je houding niet wijzigt. ‘Ga maar flink boos zijn, schreeuwen, op de grond liggen… allemaal prima. Maar dit is je bed’.


Een ander punt is je vraag of kinderen van 22 maanden al aan een groot bed toe kunnen zijn. Als pedagoog is mijn antwoord daarop: ‘waarschijnlijk niet’. Een peuter is nog erg klein en heeft, juist doordat hij zo ondernemend is, ’s nachts een veilige bekende plek nodig. Een ledikantje is dan oud en ‘vertrouwd’ en dat is enerzijds erg belangrijk. Het andere aspect van een ledikantje is dat het een omsloten beperkte ruimte is. Daardoor wordt het een eigen plekje, waar een duidelijke grens aan zit. Peuters hebben zo’n veilig plekje nodig. Het slaapt voor veel kinderen lekkerder dan een groot bed waar je aan alle kanten ruimte hebt. Tenslotte je derde vraag: Kan mijn kind al in een groot bed? Alles kan in principe wel, er zijn ook veel peuters die nog geregeld bij hun ouders in het bed slapen. Maar het wordt nog niet aangeraden voor een peuter, om twee redenen. Ten eerste vallen veel kleintjes geregeld uit bed wanneer ze niet door een hekje worden tegengehouden. Ze draaien en keren alle kanten op en merken niet dat ze op een bepaalde plek moeten blijven liggen. Als ze uit bed vallen kunnen ze zich natuurlijk pijn doen, maar ook behoorlijk schrikken en in paniek raken. Ze zijn wat dat betreft nog erg klein en begrijpen nog niet goed wat er is gebeurd. Ten tweede kunnen peuters met een groot bed ook heel gemakkelijk uit bed klimmen en door het huis gaan rennen. Wanneer een kind veel groter is snapt hij beter dat het een ‘eer’ is om een groot bed te krijgen en dat dit betekent dat je nu in staat bent om zelfstandig in bed te blijven. Een jong peutertje met een groot bed is daar nog niet aan toe. De kans is dan ook groot dat je moeizame nachten tegemoet gaat wanneer je een kind op te jonge leeftijd in een groot bed legt. Kortom: ik verwacht dat je peutertje inderdaad erg graag in een groot bed zou willen liggen. Maar of je inderdaad op die vraag in moet gaan, betwijfel ik.

Met kussen slapen

Mag mijn peuter van bijna twee met een kussen onder het hoofd slapen?


Een hoofdkussen dient ervoor om je hoofd en nek te ondersteunen, zodat je geen last krijgt van hoofdpijn, last van je nek of andere lichamelijke klachten. Omdat een volwassene naar verhouding maar een klein hoofd heeft op brede schouders is het belangrijk dat je op een goed kussen slaapt dat je hoofd en nek goed ondersteund. Een klein kind zoals je peuter is echter nog heel anders gebouwd. Een peuter heeft naar verhouding een veel groter hoofd en daardoor is het niet nodig om een peuter een groot hoofdkussen te geven, zoals een volwassene heeft. Het zou zelfs voor een peuter lastiger kunnen zijn om op een groot hoofdkussen te slapen, omdat zijn nek daarvoor wat kort is, en hij misschien met zijn kin op de borst komt te liggen. Over het algemeen kun je zeggen dat een kind pas echt een hoofdkussen hoeft als hij kleuter is geworden. Voor die tijd kan een kind zonder kussen slapen. Het mag wel als je kind het prettig vindt om met een hoofdkussen te slapen. Maar gebruik dan een speciaal kinderkussen. Zo’n kussen is veel platter en past zo beter bij een kindernekje dan een volwassen kussen.