Nu al zindelijk?

Mijn dochtertje van 16 maanden begint nu met haar luier uit te trekken. We hebben nu een potje gekocht, maar als we haar erop zetten schreeuwt ze alles bij elkaar. Ze wil wel op de wc zitten, maar ze doet niks. Komt dat nu toch van zelf?


Je dochtertje is nog erg jong om al echt zindelijk te worden. Waarschijnlijk is ze nu bezig met een grote ontdekkingstocht van haar hele lijfje. Dreumesen vinden zichzelf reuze interessant. Dus moet ook af en toe de luier uit, om te zien hoe het daaronder allemaal zit. De po en de wc. zijn voor een dreumes daarbij spannende dingen. Je kind wil daar van alles over ontdekken. Maar zindelijk worden heeft daar nog niet veel mee te maken. Een kind dat zindelijk wordt moet namelijk ten eerste zijn spieren zo kunnen beheersen dat hij zijn plas op kan houden. Over het algemeen kunnen kinderen dit pas rond de twee jaar. Daarnaast moet een kind ook kunnen voelen dat hij moet plassen. En als hij die aandrang voelt, moet hij snel genoeg zijn om op tijd op de po terecht te komen. Als dat allemaal lukt, moet een kind ook emotioneel aan het zindelijk worden toe zijn. Als een kind het allemaal kán betekent dat niet meteen dat hij het ook altijd wíl.


Het kan dus nog wel een tijdje duren voordat je dochtertje echt zindelijk zal worden. Als je bij een klein kind teveel aandacht aan het ‘plassen op de po’ besteedt kan dit zelfs het tegengestelde effect hebben. Kinderen vinden er dan niets meer aan en worden juist pas heel laat zindelijk, of vallen terug als ze een tijdje zindelijk zijn geweest. Mijn advies aan jullie is dan ook: het is prima dat je dochtertje geïnteresseerd is in luiers, de po en de wc., maar verwacht niets van haar. Dan komt vanzelf het moment dat ze uit zichzelf plassen op de po of wc. gaat doen. Over een paar maanden, of misschien over een jaar of nog later.

Poep smeren

Mijn dochter van 22 maanden doet in bed haar luier af en smeert de inhoud (poep) over haar bedje en zichzelf. Wat kunnen we hieraan doen? Boos worden helpt in ieder geval niet.


Je stelt me een heel moeilijke vraag. De reden daarvan is dat je weinig achtergrondinformatie geeft. Smeren met poep kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Het is mogelijk dat je kind bezig is met zindelijk worden en heeft ontdekt dat ze aan het poepen is. Om te ontdekken wat er uit haar lijf komt gaat ze dan de luier openmaken. Net als eten is poep bijzonder aantrekkelijke materie voor kleine kinderen. Ze ontdekken dat ze ermee kunnen kliederen en smeren en als ze eenmaal de luier open hebben smeren ze dus vol overgave. Wanneer je kind eenmaal heeft ontdekt dat een luier open kan, kan het lastig zijn hem weer te overtuigen van het nut om de luier juist dicht te laten.


Je kunt dan het beste zorgen:
a. dat je kind snel nadat zij gepoept heeft wordt verschoond, zodat zij niet de gelegenheid krijgt zelf te gaan smeren. Om dat goed te kunnen doen is het handig om een paar dagen bij te houden op welke momenten van de dag je kind meestal poept. Zit daar een regelmaat in, dan kun je gemakkelijker ingrijpen.


b. dat je kind volop de gelegenheid krijgt om met andere kliedermaterialen in de weer te zijn. Laat je dochter dus veel smeren met vingerverf, kliederen met klei, met modder, met badschuim, met scheerschuim, met brooddeeg… dat alles heeft voor een kind dezelfde kwaliteit als poep. Al kun je je dat als ouder soms nauwelijks voorstellen. Wanneer een kind genoeg mag experimenteren met vingerverf is de behoefte aan smeren vaak voldoende gestild, en hoeft hij niet meer zo nodig met poep te smeren.
Er is echter ook een andere verklaring mogelijk. Poep smeren kan van kinderen namelijk een signaal zijn dat het niet zo goed met ze gaat. In dat geval kan er een probleem spelen bij je kind, waardoor hij erg gespannen is. Hierdoor kan een kind wat terugvallen in zijn ontwikkeling en een grote behoefte krijgen aan het smeren met ontlasting. Je moet het smeren dan zien als een teken dat er meer aan de hand is. In dat geval raad ik je aan na te gaan of er belangrijke gebeurtenissen in het leven van je kind hebben plaatsgehad of misschien nog hebben. Dingen die zoveel energie van hem vergen dat hij zich op een of andere manier moet afreageren. Wil je hier over praten met een deskundige dan kun je contact opnemen met OPVON voor een persoonlijk gesprek. Er kan dan dieper ingegaan worden op de mogelijke oorzaken en oplossingen.