Opvoedingsvragen

Meertalig opvoeden

Ik zit te twijfelen of ik mijn kinderen meertalig ga opvoeden. Het leek mij altijd heel leuk. Wat zijn de voordelen en nadelen van meertalig opvoeden?

Meertaligheid biedt kansen

De voordelen van meertalig opvoeden liggen vooral in het feit dat een kind van jongs af aan meer talen aanleert, waardoor hij de talen ook vloeiend kan gaan spreken. Bovendien gaan kinderen over het algemeen de talen spreken die er in de familie worden gesproken. Een kind is daardoor in staat om contact met families uit verschillende landen te houden en hij kan daardoor ook beter begrijpen wat de cultuur die met de taal verbonden is betekent. Hij kan de liedjes begrijpen, de verhalen snappen, hij kan films bekijken etc.

Structuur is belangrijk

De nadelen van het meertalig opvoeden liggen vaak in de manier waarop de taal verworven wordt. Als je het goed wil doen zal het kind de talen heel gestructureerd aangeboden moeten krijgen. Bijvoorbeeld: als de ouders verschillende talen spreken, dan praat ieder in zijn eigen moedertaal tegen het kind. Het kind leert de talen dan allebei goed aan omdat ze worden aangeboden door personen die de taal vloeiend beheersen. Wat ook gebeurt is dat de ouders thuis een taal praten, maar dat het kind buiten en op school een tweede taal krijgt aangeboden. In dat geval leert het kind meestal de eerste taal automatisch vloeiend aan omdat die door de ouders wordt gesproken. De tweede taal wordt door kinderen meestal ook snel aangeleerd als ze in aanraking komen met vriendjes op straat en met de taal op school. Het is echter wel moeilijker voor kinderen wanneer de ouders de tweede taal niet spreken. Want dan moet hij alles echt zelf gaan aanleren.

Taal moet leven

Wat er met meertalig opvoeden vaak gebeurt is dat een kind een aantal jaren wat achter lijkt te lopen in taalontwikkeling. Dat komt doordat het kind het aantal woorden dat hij kent moet verdelen over twee talen. In totaal kent hij evenveel woorden als andere kinderen, maar per taal zijn het er minder. Dit is gelukkig een tijdelijke zaak. Na een paar jaar heeft een kind die achterstand weer ingehaald en dan is hij werkelijk meertalig. Echter… een taal moet wel aangeboden blijven worden, levend gehouden worden. Wat je vaak ziet is dat de taal die het minst wordt gesproken ook weer snel wordt vergeten. En dat is wel erg jammer van alle inspanningen.

Voor meer informatie kun je het artikel bestellen over “Tweetalig opvoeden”.