Opvoedingsvragen

Hoe houdt de gastouderopvang straks rekening met Corona? (1 mei 20)

Mijn kind mag binnenkort weer naar de gastouderopvang. Welke regels gaan daar eigenlijk gelden als het over Corona gaat? Moet ik ergens specifiek rekening mee houden?

De regering heeft inderdaad bepaald dat kinderen van 0-12 jaar vanaf 11 mei ook weer naar de gastouderopvang mogen. Er is een protocol opgesteld voor de kinderopvang, waarin alle regels staan vermeld die voor de verschillende vormen van kinderopvang zijn ingevoerd in verband met Corona. Ook de gastouderopvang wordt daarin vermeld.

Uiteraard gelden de algemene regels van het RIVM.

Voor de kinderopvang gelden een aantal algemene regels die iedereen zo langzamerhand zeer bekend in de oren zullen klinken. Tussen kinderen onderling hoeft geen anderhalve meter afstand bewaard te worden, maar tussen gastouders en kinderen die ouder zijn dan vier jaar moet er wel anderhalve meter afstand zijn. Verder moeten alle volwassenen onderling ook anderhalve meter afstand houden. Daarnaast geldt dat er vanuit een locatie melding bij de GGD wordt gedaan als er meer dan een ziektegeval is dat lijkt op Corona. Kinderopvangorganisaties moeten deze regels met de ouders bespreken dus jullie zullen daar ook van de gastouders over horen. Waarschijnlijk zal ook altijd bij binnenkomst gevraagd worden of je kind klachten heeft. Als dat zo is moet je je kind mee naar huis nemen. Ook als er twijfel is of het om Corona gaat of niet. En als je kind tijdens zijn verblijf bij de gastouder ziek wordt moet je hem onmiddellijk ophalen.

De gastouder verwacht dat je alleen komt als je je kind brengt.

In het protocol voor de kinderopvang staat met betrekking tot de gastouders dat zij het brengen en halen zodanig moeten organiseren dat de volwassenen anderhalve meter afstand kunnen houden. Dat betekent in de praktijk dat je in ieder geval maar met één ouder tegelijk je kind mag brengen en dat je daarbij ook geen andere kinderen (die niet naar de opvang gaan) bij je mag hebben. Je moet niet treuzelen bij het halen en brengen en ook geen uitgebreid gesprek over je kind met de gastouder aanknopen.

Het delen van informatie over je kind gaat ook op afstand.

Als je informatie wilt delen moet je dat via e-mail of telefonisch doen. Ook de overdracht van je kind zal waarschijnlijk anders zijn dan je gewend bent. Om de afstand tot de gastouder op anderhalve meter te houden zul je je kind misschien in de Maxi-Cosi moeten laten of hem in een wipstoeltje of op een speelkleed neerzetten. De gastouder kan hem dan oppakken als jij op afstand staat. Uiteraard moet je kind niet het gevoel hebben dat hij in de steek wordt gelaten dus het wordt misschien even zoeken naar de goede aanpak. Misschien is het handig als je je kind in ieder geval zijn knuffeltje in handen geeft zodat hij zich veilig blijft voelen.

Waarschijnlijk wordt het brengen en halen gespreid.

Onderling contact tussen ouders van kinderen mag niet en daarom wordt het halen en brengen zo geregeld dat ouders elkaar zo min mogelijk ontmoeten. De kans is groot dat jullie gevraagd wordt op verschillende tijdstippen te komen, het zogenaamd gespreid brengen en halen. Je mag ook geen contact leggen met andere kinderen die op de opvang zijn. Misschien moet je je kind afgeven bij de deur, misschien staan er lijnen op de vloer waar je achter moet blijven wachten. Dat zal afhankelijk zijn van de praktische situatie van de gastouder.

Het protocol voor de kinderopvang is gemaakt door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW als handreiking voor het opstarten van de kinderopvang. Je kunt het hier vinden: https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=19719&m=1588252404&action=file.download