Opvoedingsvragen

Ik vind het wel lastig als ik vanwege Corona mijn kind niet mag meenemen in de winkel (25 maart 20)

Sinds de laatste persconferentie begrijp ik dat je nu niet meer naar de supermarkt moet gaan met een kind. Maar dat maakt mij het boodschappen doen wel erg lastig. Ik wil mijn kind liever niet alleen thuislaten als ik boodschappen ga doen.

Kind meenemen naar de winkel in Corona-tijden, nee níet doen.

Het is niet slim om met een kind boodschappen te gaan doen in de supermarkt op dit moment. De regels zijn niet voor niets aangescherpt. De supermarkt zal je waarschijnlijk ook vragen je kind niet mee te nemen. Zij moeten toezien op de regels in hun winkel. Je moet zeker 1,5 meter afstand houden tot andere mensen die hun boodschappen doen en er kunnen niet veel mensen tegelijkertijd in de winkel zijn. Het is niet goed als er dan een klein kind in de winkel is. Kinderen zijn onvoorspelbaar in hun gedrag en begrijpen die 1,5 meter niet.

We zitten nu in een crisistijd en dan moet je handelen volgens nieuwe regels.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat je een klein kind niet alleen wilt thuislaten. Maar ga dan na of er een thuisbrengservice van de winkel is waar jij boodschappen doet. Is dat niet het geval, vraag dan aan buren of ze iets voor je mee willen nemen, zodat jij zelf de deur niet uit hoeft. Mensen die ziek zijn moeten dat ook doen.

Deze tijd van Corona is verschrikkelijk naar, maar levert ook mooie buurtinitiatieven op.

Als mensen weten dat je alleen bent met een klein kind, zullen ze je vast wel willen helpen met boodschappen doen. Wat dat betreft kan het ook heel handig zijn als iedereen uit de straat zich aanmeldt bij een buurt-app, waarin iedereen die iets nodig heeft een oproep kan doen en iedereen die toch boodschappen gaat doen kan vragen wat hij voor anderen mee moet nemen.

De regels in de winkels zijn duidelijk strenger geworden.

Er wordt goed opgelet op het winkelpersoneel dat iedereen zich aan de anderhalve meter afstand houdt. Zo kun je bijvoorbeeld verplicht worden om een karretje te gebruiken in plaats van een mandje, zodat je automatisch al verder van elkaar staat. Ook worden de karretjes na ieder gebruik door het winkelpersoneel gedesinfecteerd. Dit geeft iedere bezoeker ook de geruststelling dat zij niet in eventuele virussen van een vorige gebruiker grijpen. Zo doen we met zijn allen ons best om het virus in te dammen.