Opvoedingsvragen

Wandelend geweten

Kijkt jouw peuter ook zo betrapt als je binnenkomt en hij iets doet wat niet mag? Jij bent zijn wandelende geweten. Als jij weg bent is de aantrekkingskracht van bijvoorbeeld wat lekkers op het aanrecht veel te sterk. Maar als jij binnenkomt bedenkt hij ineens: oh ja…. dit mag niet. Soms zegt een kind zelfs tegen je, terwijl hij ergens aan zit, ‘mag niet he?’ Het lijkt of hij je pest, maar dat is niet zo. Een klein kind kan nog niet pesten. Hij herinnert zich dat jij hoort bij dat je niet aan lekkernijen mag zitten. Zo leert hij regels aan.