Opvoedingsvragen

Beter luisteren

Mijn zoontje van 5 jaar heeft grote problemen op school, of eigenlijk de juf heeft problemen met hem. Hij is superstout, overtreedt alle regels en dit al driekwart jaar. Thuis en op de crèche gaat het goed en hij gaat met plezier naar school. Hij is zelfs gek op zijn juf ondanks haar vele gemopper. Hoe kunnen we hem beter te laten luisteren terwijl we er niet bij zijn?

Een kleuter is erg bezig met zichzelf

Dat is een mooie vraag. Hoe kunnen wij hem laten luisteren als we er niet bij zijn? Dat kunnen jullie dus niet. Het enige wat je als ouders kunt doen is je kind waarden en normen bijbrengen, het goede voorbeeld geven, en je kind gevolgen van zijn gedrag laten ervaren. Een kleuter is echter nog niet groot genoeg om werkelijk te beseffen dat hij zich leuk en aardig moet gedragen omdat dat nu eenmaal zo hoort op school. Een kleuter is nog erg bezig met zichzelf. Hij leeft met de gedachte: ‘Ik vind mijzelf supergeweldig, ik sta graag in het middelpunt, en ik wil ook heel graag dat alles gaat zoals ik dat wil’.

Rekening houden met anderen

Een kleuter kan al wel rekening houden met anderen, maar daar heeft hij wel heel veel begeleiding bij nodig. Kennelijk loopt daar iets spaak. Je schrijft dat het thuis en op de crèche goed gaat met je kind. Maar op school niet. Met die ene juf niet. Er is dus iets gaande tussen de juf en jouw kind. Je kind heeft de indruk dat hij het goed doet op school, want hij gaat er met plezier naartoe en is dol op de juf. Maar zijn gedrag wordt niet door de juf geaccepteerd en ze moppert veel.

Fantastisch veel aandacht

Ik denk dat het belangrijk is eens een goed gesprek met de juf aan te gaan over haar aanpak van jullie zoon. Veel mopperen is ook veel aandacht geven. En een kleuter die graag in het middelpunt staat kan natuurlijk fantastisch veel aandacht krijgen als hij zich zodanig gedraagt dat de juf steeds weer moppert. Het kan heel goed zijn dat de leerkracht met een heel andere aanpak veel meer bij je zoon zou kunnen bereiken.

Minder mopperminuten

Wat kan helpen is hem de gevolgen van zijn gedrag meer te laten ervaren, door te letten op de momenten waarop je kind lief en rustig is en hem dan aandacht te geven, én door het aantal mopperminuten drastisch in te perken. Misschien is het ook goed om één lijn te trekken in de opvoedingsaanpak. Als de leerkracht hetzelfde doet als jullie thuis doen en als de begeleidster op de crèche doen, dan is de kans ook groter dat jullie zoon zich minder opvallend gedraagt. Zoals je al in het begin zei: de juf heeft een probleem met hem, dan is het ook in eerste instantie aan de juf om iets aan de situatie te veranderen. Het is aan jullie om vinger aan de pols te houden en te overleggen wat de beste aanpak bij jullie kind is. Dan heeft de leerkracht ook handvatten.