Opvoedingsvragen

Hij is zo snel afgeleid

Mijn zoontje wordt in februari 5 jaar. Het is geen dom jongetje ook juf geeft dit aan. Hij ziet verbanden, kent en benoemt letters en cijfers, maar hij gaat volledig zijn eigen gang. Als hij op school een werkje uitzoekt volgt hij niet de opdracht. Hij is zoveel aan het ontdekken, wat prachtig is maar zeker op school ook heel lastig omdat daar ook dingen zijn die moeten. Zou ik hem thuis ook kunnen helpen met zijn impulsbeheersing? Kan ik ervoor kunnen zorgen dat hij beter luistert, zonder dat hij door van alles wordt afgeleid?

Je schrijft dat je zoontje al veel verbanden ziet en van alles aan het ontdekken is. Tegelijkertijd geef je aan dat hij op te veel prikkels lijkt te reageren en niet goed luistert. Op afstand is het natuurlijk niet goed te zeggen wat er precies bij je zoontje speelt. Sommige kinderen kunnen zich niet goed concentreren en reageren op alle prikkels die ze krijgen tegelijk. Die kinderen kunnen het best geholpen worden met een heel duidelijke structuur, niet te veel keuzes tegelijk, en korte maar heel duidelijke taakjes.

Soms zijn er te veel prikkels in de klas

Ook is het voor kinderen die op alle prikkels reageren vaak prettig om op een plekje te zitten waar ze minder worden afgeleid door drukte in de klas. Sommige kinderen zitten daarom vlakbij de leerkracht, zodat die in de gaten kan houden of een kind rustig aan het werk blijft. Soms spreekt de leerkracht dan een teken af met het kind zodat de leerkracht niet steeds iets hoeft te zeggen, maar ook op een andere manier een signaal kan geven dat een kind verder moet gaan met zijn taakje. Er zijn ook kinderen die het beter doen als ze op een rustig plekje zitten, een beetje apart van de drukte.

Hij doet al interessante uitvindingen

Echter, of jouw zoon hier last van heeft is voor mij niet duidelijk.Je schrijft namelijk dat hij allerlei ontdekkingen aan het doen is, en dat hij goed verbanden kan leggen. Het kan daarom ook best zijn dat hij niet snel wordt afgeleid door geluiden en drukte om hem heen, maar dat hij in zijn hoofd al veel interessantere uitvindingen bedenkt dat de taak die voor hem ligt vraagt. Als een kind met kraaltjes en spijkertjes iets mag rijgen, maar ontdekt dat magnetisme veel leuker is, dan kan ik me ook voorstellen dat hij behoefte heeft aan iets meer uitdaging dan hij nu krijgt. Als een kind dan steeds te weinig wordt geprikkeld kan hij zich rumoerig gaan gedragen, omdat hij zich eigenlijk een beetje verveelt.

Ga in gesprek met de leerkracht

Kinderen die al iets verder zijn in hun ontwikkeling worden soms veel rustiger als ze opdrachten krijgen die meer denkwerk van hen eisen. Om na te gaan wat er precies speelt raad ik je aan een gesprek met de leerkracht aan te vragen en dit te bespreken. Jullie kunnen dan ook afspreken wat je het beste thuis kunt doen (bijvoorbeeld duidelijke regels en weinig afleiding óf juist meer uitdaging) en wat de school kan doen. Een aanpak die thuis en op school goed op elkaar aansluit is voor een kleuter meestal het prettigst, want dan is de structuur helder.