Opvoedingsvragen

Pesten op school

Ik heb een dochter van bijna zes. Ik en haar vader zijn pasgeleden uit elkaar gegaan. Ze is een vroege leerling dus de jongste in haar klas. Ze wordt vaak geplaagd door 2 andere kinderen of ook weer anderen. Ze vindt dat heel erg en gaat niet meer (zoals vroeger) met plezier naar school. Ze huilt ook vaak op school en ze wil geen werkjes meer doen. Ze was altijd de beste in de klas, ze is daardoor zelfs een klas hoger geplaatst. Nu gaat ze volgend jaar weer in dezelfde klas zitten als die 2 die haar pesten. De juf zegt dat ze die 2 kinderen ook echt opzoekt een soort haat-liefde verhouding, maar ik wil niet dat mijn kind steeds huilend thuis komt. Wat kan ik hier tegen doen?

Je dochter zit behoorlijk klem

Ze heeft het natuurlijk moeilijk met het feit dat jullie gescheiden zijn, en dat dit een terugslag heeft op school is heel begrijpelijk. Waarschijnlijk is ze emotioneel in de war van alles, en daardoor is ze misschien minder weerbaar dan ze vroeger was. Pestende kinderen zoeken altijd juist die kinderen uit die niet zo weerbaar zijn. Want die krijg je óf snel kwaad, óf snel aan het huilen. En dat is voor pesters nu eenmaal bijzonder interessant.

Het argument van de leerkracht is niet sterk

Dat je dochtertje de twee meisjes die haar pesten ook opzoekt is heel begrijpelijk. Misschien wil ze graag bij het groepje van de pesters horen. Misschien zijn het populaire meiden, misschien zijn ze de sterksten in de klas… Maar als leerkracht mag je zo’n argument nooit gebruiken als verklaring voor het pesten, zonder dat je iets doet om het pesten aan te pakken. Wanneer er gepest wordt in een klas, dan is er namelijk veel meer aan de hand dan alleen het feit dat een van de kinderen minder weerbaar is en snel huilt. In een veilige groep hebben minder weerbare kinderen ook hun plekje zonder dat ze worden gepest. Juist nu zou de groep zich over je dochtertje moeten ontfermen.

Iedereen weet inmiddels dat jullie gescheiden zijn

Kinderen kunnen begrijpen dat dat voor jouw dochtertje heel erg is. De leerkracht zou zich juist moeten inzetten om te zorgen dat het veilig is in de klas, en dat de leerlingen je dochtertje een beetje opvangen nu ze het zwaar heeft. Dat dit kennelijk niet gebeurt is helaas een teken aan de wand. Ik zou je dan ook met klem willen aanraden om nogmaals contact met de school op te nemen. Vraag of er een anti-pestprotocol op school is, zodat nagegaan kan worden welke stappen moeten worden ondernomen. Heeft de school geen of geen goed protocol, dan is het zaak dat hier snel iets aan gedaan wordt.

Er kan veel gedaan worden

De leerkracht kan het pesten in de klas bespreekbaar maken, en de kinderen aanspreken op hun gedrag. Maar nog veel belangrijker is, dat het hele team van de school alle kinderen in de gaten houdt, en weet wat er op de school gebeurt. De kinderen kunnen samen met de leerkracht regels opstellen tegen het pesten, en het is belangrijk dat de kinderen en de leerkrachten ervoor zorgen dat ze die regels handhaven. De leerkracht heeft daarbij een sturende rol. Wat je verder nog zelf kunt doen is overleggen met de leerkracht wat de handigste aanpak is voor jou. Het is raadzaam om bij de aanpak ook de ouders van de pestende kinderen te betrekken. De kans is groot dat zij helemaal niet weten wat hun kinderen uitspoken op school. Laat het er dus niet bij zitten. Er valt heel veel aan pesten te doen.

 

Voor meer informatie verwijs ik je naar de website van het Nederlands Jeugd Instituut