Opvoedingsvragen

Is mijn vriend te streng?

Onze zoon is bijna 3 jaar en zit duidelijk in de peuterpuberteit. Ik word wel eens ongeduldig, maar ik kan zijn gedrag meestal goed relativeren. Zijn gedrag hoort nu eenmaal bij zijn ontwikkeling. Mijn vriend daarentegen, is een stuk strenger dan ik. Zeker wanneer hij moe uit zijn werk komt. Hij is een lieve vader met veel positieve aandacht voor zijn zoon, maar hij wordt eerder boos (met stemverheffing) en tolereert minder dan ik. Ik heb zelf een moeilijke jeugd gehad met een strenge vader, en ik vind het naar als ons zoontje begint te huilen omdat mijn vriend boos wordt. Natuurlijk weet ik dat huilen erbij hoort, en dat verschillen in benadering tussen vader en moeder normaal zijn. Toch spreek ik mijn vriend er wel op aan, maar hij is het dan vaak niet met mij eens. Wat ik graag wil weten (en wat ik eigenlijk hoop), is de vraag of een kind doorgaans weerbaar genoeg is om te dealen met een wat strengere ouder? Zonder dat hij daar iets aan over houdt? Ons zoontje wekt de indruk een gelukkig kind te zijn, maar ik zou toch graag willen weten of ik mijn zorgen omtrent eventuele psychische schade bij hem los kan laten.

Zorg dat jij en je partner goed met elkaar praten

Het lijkt me van belang dat jij en je partner regelmatig met elkaar om de tafel gaan zitten om over de opvoeding en jullie aanpak daarvan te praten. Ten eerste is het niet goed dat je je zorgen maakt om het gedrag van de vader. Het is nodig om dit te delen met je partner, zodat hij kan aangeven waarom hij zo opvoedt, en jij kan aangeven waar wat jou betreft daarin een probleem zit. Iedereen voedt nu eenmaal op zijn eigen manier op, en het mooiste is het als jullie daarin een compromis kunnen vinden waar je beiden mee kunt leven.

Leg uit waarom het jou zo raakt als hij zijn stem verheft

En geef aan wat jij nog wel kunt accepteren en wat echt niet meer. En als hij dan kan aangeven wat hij moeilijk vindt aan jouw manier van aanpakken, dan kun je samen in het midden uitkomen. Zodra er dan weer iets gebeurt waar een van de twee het niet mee eens is, ga dan weer met elkaar in gesprek. Het is van groot belang dat je altijd met elkaar in overleg blijft bij de opvoeding. Verschil in visie maar vooral ook je emotie die je voelt bij het handelen van je partner is namelijk niet te verbergen voor kinderen.

Kinderen zijn gevoelsdiertjes

En zullen het altijd merken en voelen als een van de ouders het niet eens is met de ander. En ze voelen het ook als een van de ouders emotioneel of misschien wel bezorgd of bang is. Die emotie nemen ze soms over en dat wil je natuurlijk niet. Wat kinderen ook heel vaak doen is het uitspelen van beide ouders tegen elkaar. Als ze merken dat de een wat bozig is op de ander, gaan ze zich soms precies zo gedragen waardoor je boosheid als ouder wordt vergroot. Een kind krijgt daardoor natuurlijk veel aandacht, en dat vinden kinderen wel fijn. Maar het is natuurlijk veel beter als het om positieve en gezellige aandacht gaat dan op deze manier.

Je schrijft dat je zelf ervaring hebt met een boze vader

En je vraagt je af of kinderen weerbaar genoeg zullen zijn om boosheid te ervaren. Dat is geen eenvoudige vraag. Ten eerste gaat het erom hoeveel veiligheid een kind ervaart in huis. Als een kind veilig gehecht is, en op zich stevig in zijn vel zit, dan kan hij wel een stootje hebben. Als een kind weet dat papa heel erg veel van hem houdt dan kan hij af en toe een boze bui best verdragen, omdat hij weet dat papa hem nooit in de steek laat.

Het is dan ook goed om naderhand te bespreken wat er precies was

Uitleggen waarom papa boos was bijvoorbeeld. En het is ook goed als papa zijn excuses aanbiedt wanneer zijn boosheid onredelijk was. Het is een andere zaak als een kind te vaak boosheid moet ervaren of als de boosheid te heftig is. Want hierdoor zal zijn veiligheid worden aangetast. Wat ook schadelijk voor een kind is, is een situatie waarin hij niet begrijpt waarom iemand boos is. Wanneer het om onredelijke boosheid gaat die niets met het gedrag van het kind zelf te maken heeft. Ook als de straf die een kind krijgt niet in verhouding is met dat wat hij heeft misdaan kan een kind schade ondervinden van een boze ouder. Er is dan in feite sprake van machtsmisbruik door iemand die groter, sterker en machtiger is.

Je schrijft dat je zelf ervaring hebt met een boze ouder. Misschien herken je bovenstaande situaties dan. En dat zijn dingen die je met je partner heel goed kunt bespreken. Striktheid is niet erg en niet schadelijk. Streng zijn meestal ook niet. Maar als je boos wordt, moet het voor een kind altijd heel helder zijn waarom dit zo is, en je moet het ook weer ‘goedmaken’. En de basisveiligheid moet in stand blijven. Mocht je het gevoel hebben dat de boosheid van je partner echt te ver gaat, en kom je daar samen niet uit, dan raad ik je aan om hulp te zoeken. Je kunt bijvoorbeeld eens met je huisarts gaan praten. Deze kent meestal wel goede hulpverleners in de buurt die jullie kunnen bijstaan.