Opvoedingsvragen

Gepest worden

Mijn kind wordt op school gepest door steeds hetzelfde kind. Wat moet ik daaraan doen?

Pesten is hardnekkig

Het is belangrijk dat uitgezocht wordt wat er precies aan de hand is op school. Pesten kan heel hardnekkig zijn, en vaak weet de hele klas wat er gebeurt, terwijl niemand ingrijpt. Het is belangrijk voor je kind dat hij zich veilig kan voelen in de klas, en zolang hij wordt gepest is dat niet zo. Neem zijn probleem dan ook zeer serieus. Ga met de leerkracht praten over het pesten. Doe dat niet terwijl alle kinderen op school aanwezig zijn, want dan zal jouw kind ook nog eens de naam van ‘moederskindje’ kunnen krijgen, want zijn ouders komen op school klagen. Het is goed om buiten schooltijd een afspraak te maken. Het is mogelijk dat de leerkracht helemaal niet in de gaten heeft wat er in de klas speelt.

Achter zijn rug om

Pesten kan heel stiekem gebeuren, achter de rug van de leerkracht om. Weet de leerkracht het wel, dan kan het zijn dat hij niet in de gaten heeft hoe erg het is. Pesten en plagen wordt nogal eens met elkaar verward. Een beetje plagen mag wel, dat gebeurt tussen vrienden, kinderen die even sterk zijn. Pesten is het pakken van een zwakkere. Soms is je kind al een buitenbeentje in de klas, soms is je kind niet zo weerbaar, en soms staat je kind tegenover een sterk ouder kind of een hele groep. De klas die toekijkt doet soms niets omdat de kinderen zelf ook bang zijn om gepest te worden. En soms pesten kinderen mee, omdat ze het wel leuk vinden om te doen en absoluut niet begrijpen hoe erg het voor een slachtoffer is.

Samen iets doen

De school kan veel doen tegen het pesten. Er zijn tegenwoordig allerlei hulpprogramma’s en schoolprojecten verkrijgbaar. En de school kan een pestprotocol opstellen met de klas. Daarin staan regels waar iedereen zich aan moet houden. Een regel: meteen melden als je ziet dat er gepest wordt. Hierdoor worden alle kinderen medeverantwoordelijk voor het pesten. En dat is belangrijk. Als er gepest wordt moet overigens niet alleen naar het slachtoffer gekeken wordt. Het slachtoffer heeft hulp nodig, maar de pester net zo goed. Want een kind dat extreem pest heeft zelf vaak ook de nodige problemen. Waarom heeft een kind het zo hard nodig om een ander kind te pakken? Dat moet uitgezocht worden en verholpen als het kan.

Tenslotte wat heel belangrijk is, is het verantwoordelijk maken van alle groepen om het pesten heen. Dat betekent: de pester, de overige leerlingen, de leerkracht, de overige leerkrachten, de ouders van het gepeste kind en van de pester, én alle andere ouders. Alleen als iedereen meteen ingrijpt als iets gezien wordt van het pesten, zal het kunnen worden aangepakt.